משכנתה פנסיונית ומשכנתה הפוכה

משכנתה פנסיונית ומשכנתה הפוכה אלו מוצרים פיננסים חדשים וגאוניים

שהצטרפו לשוק בשנים האחרונות.

למעשה, העיקרון שעומד מאחורי המשכנתה הפנסיונית הוא לאפשר גם ללווים

מעל גיל 60 לקבל משכנתה גם אם כושר ההחזר שלהם נמוך יחסית.

התפיסה הרגילה של המשכנתה היא הלוואה גדולה עם ביטחון שנשען על

משכון הבית ועל בחינה מדוקדקת של הנתונים הפיננסים של הלווים ודרוג האשראי שלהם.

הבנק מניח שזוג לווים בעלי הכנסה יציבה ומוסר תשלומים מוכח לא יגיע למצב

שבו הוא לא משלם משכנתה.

כמו כן, ביטוח חיים של הלווים מבטיח לבנק שאם חלילה אחד מהלווים נפטר,

חברת הביטוח תשלם באופן מידי את יתרת המשכנתה לבנק.

משכון הבית מהווה בטוחה נוספת לבנק שהלווים לא ירשו לעצמם בשום פנים

ואופן לסכן את הנכס היקר להם מכל.

לפי תפיסה זו מימוש הנכס (מקרה שבו הבנק מעקל את הדירה כאשר הלווה לא משלם

משכנתה) הוא מוצא אחרון והבנק שואף לא להגיע למצב כזה לעולם.

התפיסה של המשכנתה ההפוכה – כשמה כן היא, הפוכה לחלוטין מהתפיסה של

המשכנתה הקלאסית.

הבנק לוקח בחשבון בסבירות גבוהה שהלווים יפטרו מהעולם בטרם ישלמו את

המשכנתה.

בחלק מהמקרים הלווה לא משלם בכלל תשלום חודשי.

הבנק או חברת הביטוח מאפשרים ללווים המבוגרים לקבל משכנתה

בסכומים גדולים ובתנאים נוחים במיוחד אבל בידיעה מראש שחוב המשכנתה

יקוזז ממכירת הדירה לאחר פטירתם (או אם יפרעו את המשכנתה ממקור אחר)

המשכנתה ההפוכה עוזרת ללווים המבוגרים להתמודד עם הוצאות רפואיות חריגות,

לאפשר להם איכות חיים גבוהה יותר אם אין להם פנסיה מספקת, או עזרה לילדים

וכד'.

עיקר הקרדיט למוצרים אלו מגיע לבנק מזרחי טפחות שהשיק את המשכנתה

הייחודית הזו.

תנאים כלליים:

1) המוצר רלוונטי כאשר 2 בני הזוג מעל גיל 60.

2) המשכנתה יכולה להנתן עד 30 שנה ללא תלות בגיל הלווים.

3) ניתן לקבל את המשכנתה כהלוואת בלון מלא ללא החזר חודשי.

4) ניתן לקבל את המשכנתה כהלוואת בלון חלקי עם תשלומי ריבית בלבד.

5) היורשים חייבים לחתום על ידיעה ו/או הסכמה על המשכנתה של ההורים.

6) הבנק במקרה זה נחשב לבעל חוב הקודם ליורשים.

7) הלווים פטורים מביטוח חיים במשכנתה.

מאידך, חשוב להבין שלא מדובר במתנות חינם!!!

חשוב להבין שזהו מוצר פיננסי חדש ודינמי ועל אף יתרונותיו הרבים

הוא איננו זול במיוחד.

מומלץ מאוד להיעזר ביועץ משכנתאות

שיעזור לכם לבצע את הבחירה הנכונה!

צילום: pixabay